strada Energiei nr. 5, Satu Mare

Politica de confidentialitate

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. NORBERTO FASHION SRL  are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. 
Minorii cu vârsta sub 16 ani nu trebuie să prezinte nicio informație cu caracter personal fără consimțământul părinților sau tutorilor lor. Recomandăm ca toţi părinţii să-și informeze copiii în legătură cu utilizarea responsabilă și în condiţii de siguranţă a datelor personale pe Internet.
 
2. Prelucrarea datelor pe site
Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt prelucrate in stricta conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor. Au fost luate masuri organizatorice si tehnice de securitate pentru protejarea site-ului www.norbertocollection.ro impotriva riscurilor care deriva din prelucrarea datelor cu caracter personal.  

2.1       Datele personale colectate:
1. Persoane fizice: Numele si prenumele, adresa postala completa, adresa de livrare completa, numarul de telefon, adresa de email.
2. Persoane juridice (în cazul comenzilor efectuate în numele unei persoane juridice): informatii ale persoanei delegate precum: nume si prenumele, numarul de telefon, adresa de email.
Atentie! Refuzul furnizarii datelor solicitate de catre NORBERTO FASHION SRL  pentru efectuarea unei Comenzi, determina imposibilitatea de a finaliza Comanda, neincheierea contractului la distanta si implicit imposibilitatea livrarii produselor/serviciilor comandate.
In cazul in care va modificati, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja catre NORBERTO FASHION SRL si exista comenzi in derulare, comenzile respective isi pastreaza datele de la momentul efectuarii comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluandu-se in considerare noile date. In cazul in care dumneavoastra divulgati astfel de date catre terti, acestia poarta intreaga responsabilitate pentru propriile actiuni. In asemenea situatii, NORBERTO FASHION SRL  nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu. 
Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat.

2.2       Scopurile și temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor
Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.
Prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:
 – Receptionarea, procesarea si expedierea de comenzi plasate prin mijloacele electronice    
 – Incasarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plati cu cardul    
 – Procesarea retururilor    
 – Solutionarea reclamatiilor    
 – Informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor    
 – Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate    
 – Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom oferi toate informațiile după ce ați selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment.

2.3       Perioada de stocare a datelor
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă. În cazul în care se inițiază o acțiune legală, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.
În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.
 
3. Drepturile utilizatorului
Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 vă puteți exercita următoarele drepturi:
* Dreptul la informare cu privire la datele Dumneavoastră personal, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate;
* Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea NORBERTO FASHION SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
* Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completare a datelor incomplete;
* Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, NORBERTO FASHION SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
* Dreptul la restricționarea prelucrării în condițiile legii
* Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către companie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
* Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune la prelucrarea pe viitor a datelor;
* Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale automatizate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai în baza unor activități de prelucrare automate; și
* Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/ sau instanțelor competente, în măsura în care este necesar
* Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru primirea de buletine informative (prin e-mail/sms/alte canale de comunicare). Vă informăm că această retragere se va aplica pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.
 
Va puteti exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate si datate, atasata intr-un email trimis pe adresa: office@norbertofasion.ro sau printr-o cerere datata si semnata trimisa prin posta/curier – la adresa din pagina de Contact.
4. Transmiterea datelor personale
În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite Datele cu caracter personal către:
1. Instituții publice (precum ANAF), atunci când aceasta constituie o obligație legală;
2. Instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție;
3. Următorii furnizori de servicii, în baza unor acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu:

Norberto Fashion SRL

ADD.  str. Energiei nr. 5, Satu Mare

TEL.  +40748134780, +40740981012, +40261713400

MAIL. office@nph.ro

Politica de Confidentialitate

Politica Cookies

About Us

ro_RORomanian